Księgowość

 

1. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • sporządzenie rozliczeń podatkowych PIT i VAT,
 • sporządzenie rocznych rozliczeń podatkowych.
 • reprezentowanie podatnika w ZUS i US (zgłoszenia, skladanie deklaracji, aktualizacje itp.)


2. Prowadzenia ksiąg handlowych

 • przygotowanie we współpracy z klientem zakładowego planu kont,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowyh na podstawie dokumentów dostarczonych przez klienta,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • sporządzanie rozliczeń podatkowych PIT, CIT, VAT,
 • kontrola rozrachunków,
 • potwierdzanie sald,
 • sporządzanie okresowych raportów zgodnie z wymaganiami klienta,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.


 3. Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego

 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • sporządzenie rozliczeń podatkowych PIT i VAT,
 • sporządzenie rocznych rozliczeń podatkowych.
 • reprezentowanie podatnika w ZUS i US (zgłoszenia, skladanie deklaracji, aktualizacje itp.)